"Spojrzenie na artystyczną twórczość w Europie"

- wspólna nauka oparta na różnych europejskich kulturach oraz poszerzanie horyzontów, rozwijanie umiejętności i pogłębianie wiedzy uczniów oraz pracowników szkoły.

Harmonogram zadań

Comenius

Europejski Dzień Języków         zdjęcia

Szkolna inauguracja projektu      zdjęcia

Poznajemy kraje partnerskie      zdjęcia

Słynni malarze Polscy         zdjęcia

Wybitni kompozytorzy         zdjęcia

Wyjazd do szkoły partnerskiej w Hiszpanii         zdjęcia

Choinki, szyszkowe ludziki i kartki świąteczne         zdjęcia

Korespondencja z partnerami         zdjęcia

Prezentacja Wielkiej Brytanii.         zdjęcia

Artykuł na temat projektu

Ilustracje inspirowane muzyką krajów partnerskich.         zdjęcia

Komiksy o Chopinie i Pendereckim        zdjęcia

Wizyta na Węgrzech.         zdjęcia

Prezentacja kraju partnerskiego – Szwecji.         zdjęcia

Tańce ludowe i nowoczesne.         zdjęcia

Przedstawienie „The Cracow Dragon”.         zdjęcia

Pinokio.         zdjęcia

Spotkanie w Polsce 19 nauczycieli ze szkół partnerskich        zdjęcia

Co osiągniemy?

- stworzymy skuteczne relacje z partnerskimi szkołami i będziemy wymieniać informacje na temat nas samych, naszych szkół i lokalnych społeczności.

- będziemy się uczyć o europejskich artystach, dzielić spostrzeżeniami na temat ich pracy, rozwijać zrozumienie artystycznej twórczości pochodzącej z różnych krajów.

- będziemy współpracować, tworząc prace artystyczne w różnych formach, czerpiąc inspirację z różnych kultur europejskich.

Co osiągną dzieci?

- będą się komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej, listów, prac artystycznych, nagrań audio i wideo, stron internetowych - dzieląc się pomysłami, informacjami, językiem i kpracami o różnych formach ekspresji tematycznej.

- będą się dzielić wrażeniami ze sobą wzajemnie, z rodzicami oraz lokalną społecznością.

- rozwiną umiejętności z zakresu prezentacji, pogłębią znajomość języka angielskiego, a także lepiej zrozumieją inne kultury - języki, wartości, przekonania i tradycje innych Europejczyków. Dla nauczycieli będzie to okazja do tego, by włączyć wymiar europejski do rozwoju zawodowego poprzez:

- odwiedzanie szkół partnerskich,

- obserwowanie procesów nauczania i uczenia się,

- profesjonalny dialog na temat tego, czego możemy się nawzajem od siebie nauczyć, żeby usprawnić funkcjonowanie szkół zarówno teraz, jak i w przyszłości.