HARMONOGRAM ZADAŃ PROJEKTU COMENIUS
NA ROK SZKOLNY 2009/2010
Lp.  Tytuł zadania
1 Pisanie e-maili i listów.
2 Tablice informacyjne dotyczące przebiegu prac nad projektem na szkolnych korytarzach.
3 Prowadzenie strony internetowej.
4 Dzielenie się informacjami na temat życia w szkołach partnerskich.
5 Poznawanie krajów partnerskich.
6 Obchody Europejskiego Dnia Języków.
7 Poznawanie narodowych kompozytorów z krajów partnerskich.
8 Narodowi artyści, malarze - poznanie ich twórczości.
9 Pisanie artykułów do gazet lokalnych.
10 Europejski Dzień Kreatywności i Innowacji.
11 Tańce narodowe - nauka tańców z krajów partnerskich.
12 Wydanie trzech biuletynów okresowych.
13 Opracowanie i rozprowadzenie wśród uczniów ankiety, a następnie zestawienie i opublikowanie wyników.
14 Przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint na temat wszystkiego co zostało zrobione w ramach pracy nad projektem.
15 Symbole narodowe - nasze i krajów partnerskich wykonane różną techniką.
16 Wystawa prac oraz wszystkich produktów wykonanych przez naszą szkołę i szkoły partnerskie.