SALKA RELAKSACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH

W BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33

 

 

Już od kilku dni uczniowie SP1 odbywają zajęcia w salce relaksacyjnej. Salka wyposażona jest w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, relaksacyjnych oraz zabaw ruchowych.

Nauczyciele przeprowadzają tam zajęcia plastyczne z elementami arterapii, wyciszające i lekcje wychowawcze.

Salka świetnie nadaje się do przeprowadzania pogadanek z uczniami, ćwiczeń kształtujących  relacje rówieśnicze, zajęć profilaktycznych, a także prowadzenia spotkań z elementami muzykoterapii.

Powstała ona przy wsparciu Rady Rodziców przy Szkole oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nad projektem i wyposażeniem czuwała Pani Anna Mackiewicz, a pomocą wspomogli ją pracownicy SP1.

Powstanie takiego miejsca w szkole podniesie atrakcyjność i różnorodność zajęć.

 

SALKA RELAKSACYJNA REGULAMIN KORZYSTANIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH (28.01 - 08.02 2019 r.) BĘDZIE CZYNNA STOŁÓWKA SZKOLNA. RODZICE, KTÓRZY CHCĄ, ABY DZIECKO KORZYSTAŁO W TYM CZASIE Z OBIADÓW, PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.  

 

W poniedziałek  17 grudnia 2018 r. odwiedził nas w klasie tata Martynki  Paluch, który jest strażnikiem Straży Granicznej.   Z pasją opowiedział nam o swojej pracy, która polega na dbaniu o bezpieczeństwo naszej morskiej granicy. Strażnicy Straży Granicznej biorą udział w różnych akcjach ratowniczych. Na prezentacji zobaczyliśmy statki i łodzie Straży Granicznej. Pan Łukasz przybył do nas w mundurze. Zostaliśmy  zaproszeni na wycieczkę do portu w Świnoujściu. Do zobaczenia na wiosnę.

Kolejnym miłym akcentem naszego spotkania było czytanie przez tatę Martyny baśni Andersena „Pasterka i kominiarczyk”. Wcześniej już czytali nam w klasie literaturę dla dzieci inni rodzice – mama Oskara Rogozy, Oskara Mędrego i Oliwera Zygmunta. Bardzo lubimy to wspólne czytanie.

Wychowawca – Edyta Mittelstadt  

 

W poniedziałek  17 grudnia 2018 r. odwiedził nas w klasie tata Martynki  Paluch, który jest strażnikiem Straży Granicznej.   Z pasją opowiedział nam o swojej pracy, która polega na dbaniu o bezpieczeństwo naszej morskiej granicy. Strażnicy Straży Granicznej biorą udział w różnych akcjach ratowniczych. Na prezentacji zobaczyliśmy statki i łodzie Straży Granicznej. Pan Łukasz przybył do nas w mundurze. Zostaliśmy  zaproszeni na wycieczkę do portu w Świnoujściu. Do zobaczenia na wiosnę.

Kolejnym miłym akcentem naszego spotkania było czytanie przez tatę Martyny baśni Andersena „Pasterka i kominiarczyk”. Wcześniej już czytali nam w klasie literaturę dla dzieci inni rodzice – mama Oskara Rogozy, Oskara Mędrego i Oliwera Zygmunta. Bardzo lubimy to wspólne czytanie.

Wychowawca – Edyta Mittelstadt