INFORMACJA DLA RODZICÓW

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH (28.01 - 08.02 2019 r.) BĘDZIE CZYNNA STOŁÓWKA SZKOLNA. RODZICE, KTÓRZY CHCĄ, ABY DZIECKO KORZYSTAŁO W TYM CZASIE Z OBIADÓW, PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.