Dnia 18.06.2019 roku odbyła się ostatnia uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019  ostatniej klasy Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. Klasę trzecią ukończyło 52 uczniów.

Tegoroczna uroczystość zakończyła dwudziestoletni okres trzeciego etapu edukacji – gimnazjów, które ustawą z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe zostały zlikwidowane na rzecz ośmioletniej szkoły podstawowej.

Gimnazja powołano do życia w 1999 roku w ramach reformy edukacji rządu premiera Jerzego Buzka. Funkcję pierwszego dyrektora pełniła pani Teresa Purgal, a następnie do końca jego samodzielnego istnienia pani Tamara Starachowska. W 2017 roku Gimnazjum zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej Nr 1 im. B. Chrobrego, której dyrektorem jest pani Iwona Banachowicz.

Uroczystość pożegnania absolwentów pod hasłem „Chwytaj dzień” rozpoczęły wychowawczynie klas trzecich panie Urszula Dymitruk, Agnieszka Rudnicka-Kot i Edyta Polakowska wywołując uczniów, którzy wkraczali po czerwonym dywanie. Po odśpiewaniu hymnu przedstawiono gości i krótko zaprezentowano historię szkoły. Następnie przemówienie wygłosiła pani dyrektor Iwona Banachowicz. Pani dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyły nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe oraz bardzo dobre zachowanie. Najlepszą absolwentką Gimnazjum jest Oliwia Wilczyńska, której gratulacje i nagrodę wręczył pan burmistrz Mateusz Bobek. Przyznano również nagrody za osiągnięcia sportowe i dla uczestników konkursów. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez panią Dorotę Sielewicz i pana Piotra Frysiaka.

Zespół nauczycieli i pracowników Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy przez dwie dekady funkcjonowania szkoły.

                                                                                                                      Edyta Polakowska