SZANOWNI RODZICE
 
Od 01.09.2019 decyzją dyrektora szkoły nie dokonuje się odpisów obiadów za dni nieobecne, zarówno dla uczniów jak i pracowników szkoły. Podczas nieobecności dziecka opiekun prawny może odebrać obiad w menażkach. 
Wyjątkiem odpisów są wycieczki klasowe oraz zawody sportowe.