OPŁATA ZA OBIADY

 

GRUDZIEŃ 2019 r.

 

15 obiadów x 4,20 zł

KWOTA

63,00 zł

 

PŁATNOŚĆ DO

30.11.2019 r.