3 września 2018 o godzinie 10:00 w hali przy ulicy Leśnej 17 spotkaliśmy się wszyscy ? uczniowie klas I-VIII i III gimnazjalnych ? aby rozpocząć nowy rok szkolny. Uroczystość, prowadzoną przez uczniów klasy 8B: Zosię Lewandowską i Tristana Beltera -  rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego i wystąpieniem pani dyrektor Iwony Banachowicz.

Ten rok szkolny ma szczególny charakter, gdyż odbywa się w roku 100-lecia Niepodległej. Nasza Ojczyzna 11 listopada 1918 roku odzyskała wonność po 123 latach zaborów.

Na apelu podkreślono to występem dziewczynek prezentujących ?Taniec flag?, które przygotowała Pani Aurelia Stepaniuk, nauczycielka świetlicy w SP1 Międzyzdroje. Oryginalny charakter interpretacji, pełen zadumy i refleksji patriotycznej, spotęgowało tło muzyczne.

W tym roku zajęcia lekcyjne odbywać się będą w dwóch budynkach. Zmiany formalne i prawne warunkowane reformą oświaty stawiają nowe wyzwania przed nauczycielami i uczniami. Tych pierwszych czekają nowe uregulowania prawne dotyczące oceny pracy, zaś uczniów w tym roku szkolnym czeka egzamin gimnazjalny(uczniów klas trzecich gimnazjalnych) oraz egzamin ósmoklasisty (klasy ósme).

W trakcie spotkania miało też miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, które było wielkim przeżyciem dla najmłodszych uczniów szkoły!

Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach, a od wtorku już się dzielnie uczymy?