Pomimo, że pierwszy mróz szczypie w noski klasa II a i III chętnie odbyły spacer do lasu, który był zastrzykiem zdrowej energii.