PIELĘGNIARKA SZKOLNA - Violetta Kozłowska

 

GODZINY PRACY GABINETU LEKARSKIEGO  Leśna:

 

PONIEDZIAŁEK  1115 - 1300      

CZWARTEK         1100 - 1500

PIĄTEK              1000 - 1200  

 

GODZINY PRACY GABINETU LEKARSKIEGO  Kolejowa:

PONIEDZIAŁEK  1300 - 1500

PIĄTEK               800 - 1000 


DO ZADAŃ PIELĘGNIARKI NALEŻY:

 

- udzielanie pierwszej pomocy w urazach , zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,

- zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi , szkolnymi i społecznymi,

- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,

- poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji,

- wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia, zgodnie z odrębnymi przepisami,

- okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno - sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole, okresowe badania higieny osobistej uczniów,

- realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej , zgodnych z zakresem kompetencji,

- monitorowanie szczepień ochronnych na podstawie informacji uzyskanych od dzieci i młodzieży, rodziców oraz lekarzy rodzinnych.