Drukuj

19 lutego 2019 roku podczas apelu podsumowaliśmy pierwszy okres edukacyjny. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach był to czas, kiedy szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy naszej ojczyźnie i edukacji patriotycznej, gdyż chcieliśmy uczcić 100 lat niepodległości. Tradycyjnie w Chrobrym rozwijaliśmy się też językowo. Gościliśmy u siebie gości z  Francji, Włoch, Cypru i dwóch szkół z Irlandii  w ramach projektu Erasmus+ STEAM, a nasi uczniowie i nauczyciele mieli okazję wyjechać do Turcji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wyróżnienie otrzymują uczniowie począwszy od klasy 4, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Za dotychczasowe wyniki w nauce wyróżnionych zostało 77 uczniów, ale przyznano 59 stypendiów naukowych, gdyż stypendia uczniowie otrzymują po ukończeniu klasy 4.  Klasy 4b oraz 4c uzyskały najwyższe średnie ocen 4,51. Natomiast najwyższa średnia to 5,64. Takimi wynikami może się pochwalić dwoje uczniów klasy 6b.

Po feriach wróciliśmy pełni energii do pracy, aby pozytywnie rozpocząć nowy semestr. Oceny są ważne i oczywiście trzymamy kciuki za doskonałe wyniki na koniec roku, ale najważniejsze jest   zadowolenie z własnej pracy. Bądźmy dumni nawet z małych sukcesów!