Historia Szkoły

W 1960 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli przedstawiciele miasta, gminy, organizacji społecznych i politycznych oraz zakładów pracy (Wojewódzki Zwią-zek Spółdzielni Spożywców).
Komitet zajął się gromadzeniem dokumentów oraz współpracą ze Społecznym Funduszem Budowy Szkół - 1000 Szkól na Tysiącle-cie Państwa Polskiego.
Budowę rozpoczęto w grudniu 1961 r., a do użytku przekaza-no 23 sierpnia 1963 r. Ogólny koszt budowy wyniósł 7.210.000 zł.
Pierwszym dyrektorem Szkoły został mgr Bronisław Chmielowski, który piastował tę funkcję do 1984 r., gdy odszedł na emerytu-rę. W tym roku stanowisko dyrektora objął mgr Dariusz Traut.
Od 1. września 2002 r. Szkołą kieruje mgr Iwona Banachowicz.
W 1965 r. hol szkoły został ozdobiony freskiem pokazującym wojów Bolesława Chrobrego - autorstwa Zdzisława Bika ze Szczecina.
1.06.1965 r. Szkoła otrzymała imię Bolesława Chrobrego, a w 1966 r. sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta i gminy Międzyzdroje.
6 listopada 1967 r. odbyło się przekazanie boiska szkolnego, które zmodernizowano w 2001 r.

Szkoła dwukrotnie była powiększana:
- w 1988 r. dobudowano część północną ze świetlicą - fundator Kopalnia Węgla Kamiennego "Chwałowice",
- w 1999 r. część administracyjną - sfinansowaną przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

 

DYREKTORZY

1. Bronisław Chmielowski 1963 - 1984 r.
2. Dariusz Traut 1984 - 2003 r.
3. Iwona Banachowicz od 2002 r.

 

Hymn Szkoły

I. Nad Gnieznem zapada już zmrok, 
cień warty w oddali się snuje.
Znużeni rycerze zapadli w sen, 
snu Polan sam książę pilnuje.
Ref. Czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuj.
Bitwa już, bitwa już, wojowie idą w bój.
II. Odwieczni Polaków wrogowie, 
pokornie schylili swe głowy,
bo Chrobry i jego drużyna 
do boju są zawsze gotowi.
Ref. Czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuj.
Bitwa już, bitwa już, wojowie idą w bój.
III. Wódz Polan jest dzielny i śmiały,
nie darmo Chrobrym go zwą.
Zjednoczył Polskę pod jednym berłem,
z drużyną pilnuje jej swą.
Ref. Czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuwaj, czuj.
Bitwa już, bitwa już, wojowie idą w bój.