Prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2015/16

 

Jarosław Mazur - przewodniczący

Katarzyna Jadanowska - zastępca przewodniczącego

Magda Żołędziewska - skarbnik

Beata Tarka - sekretarz

 

Konto do wpłat Rady Rodziców


nr konta do wpłat:Szanowni Rodzice, wpłat na Radę Rodziców można dokonywać również za pośrednictwem banku:

BS 41 9383 0007 0007 1231 2000 0010

Dziękujemy, RR.

Regulamin Rady Rodziców