Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 3280611, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Bożena Murawska,

tel. 91 32 75 659, adres korespondencyjny: ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, e-mail.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie ? Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,

 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

5) Państwa dane osobowe i Państwa dziecka/dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z realizacji zadań ustawowych,

 

6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 

7) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Regulamin monitoringu