W ramach działań związanych z realizacją projektu Erasmus+ „HEI! Our STEAMM Journey Across Europe”, 10 października 2018 roku, uczniowie klas VI i VII, wraz z p. I. Banachowicz, wzięli udział w zajęciach przyrodniczych dotyczących bioróżnorodności, zorganizowanych przez pracownika Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, dr Mariusza Samołyka. Uczniowie badali bioróżnorodność na trzech odcinkach, zaczynając od szkoły, kończąc na Białej Górze. Dzieci obserwowały, robiły zdjęcia i zapisywały wyniki swoich badań. 
Jednym z głównych celów STEAMM jest poznanie i docenienie piękna naszych wysp. W związku z tym, uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem p. A. Nogali, napisali artykuł dotyczący flory, fauny i geografii Wyspy Wolin.
Przeprowadzone doświadczenie oraz artykuł stanowią część publikacji, przygotowanej przez szkołę partnerską w Dublinie, która zawiera informacje na temat flory, fauny i geografii wysp biorących udział w projekcie oraz opisy wykonanych doświadczeń, które mogą również zostać przeprowadzone w szkołach partnerskich. Książka dostępna jest w szkolnej bibliotece, w dziale przeznaczonym dla materiałów pochodzących z realizowanych projektów Comenius i Erasmus+. ZDJĘCIA
Koordynator, Iwona Ośka