Drukuj

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- p. Beata Hołyńska

 

W skład SU wchodzi po dwoje uczniów z każdej klasy:

 

Samorząd Uczniowski ma podstawowe zadania:

 

- reprezentowanie klasy i szkoły podczas uroczystosci szkolnych i miejskich,

 

- wystepowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych i szkolnych,

 

- wybór Rzecznika Praw Ucznia - obecnie: p. Jolanta Muth,

 

- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;