W ramach Piątku z eksperymentami 23 marca wspólnie przeprowadziliśmy eksperyment. Chcieliśmy sprawdzić, czy można uzyskać popularną zabawkę zwaną Slime-m z tak prostych składników jak mąka i płyn do naczyń. Jak się okazuje tak:)

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

 

BUDYNEK PRZY ULICY LEŚNEJ:

Agnieszka Rudnicka-Kot

Aurelia Stepniuk

Piotr Frysiak

Anna Suzin

BUDYNEK PRZY ULICY KOLEJOWEJ:

Agnieszka Rudnicka-Kot

Ewelina Jung

Arkadiusz Rutkowski

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY:

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
2. Do zadań świetlicy należy:
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
umysłowej:
- organizowanie gier i zabaw ruchowych;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY:


-Świetlica jest czynna od godziny 7.30 do 16.00.
- W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
- Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
- Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
- Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
- Lubimy porządek i czystość.
- Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
- Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
- Jesteśmy kulturalni.
- Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
- Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
- Dbamy o piękny język polski.
- Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
- Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają, było dobrze.

-Każy piątek w świetlicy to dzień elektroniczny: można korzystać z tabletów, psp, telefonicznych gier. ( Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za elektroniczny sprzęt uczniów.)

Aby zgłosić dziecko do świetlicy, należy pobrać u kierownika świetlicy Kartę zgłoszenia.