RODZICE

Uprzejmie prosimy, aby w tytule płatności za obiady podawać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest uiszczana płatność.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

LISTOPAD - 84 zł.

TERMIN DO 31.10 - za datę wpływu uważa się datę księgowania na koncie szkoły.