Samorząd
Skład Samorządu Uczniowskiego Drukuj
Wpisany przez Iza   
piątek, 19 listopada 2010 21:35

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- p. Beata Hołyńska

 

W skład SU wchodzi po dwoje uczniów z każdej klasy:

 

IV a


IV b -

 

IV c -

 

IV d -

 

V a -

 

V b -

 

VI a -

 

VI b -

 

POCZET SZTANDAROWYpoczet

 
Zadania SU Drukuj
Wpisany przez Izabela Suchłabowicz   
wtorek, 12 października 2010 01:15

Samorząd Uczniowski ma podstawowe zadania:

 

- reprezentowanie klasy i szkoły podczas uroczystosci szkolnych i miejskich,

 

- wystepowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych i szkolnych,

 

- wybór Rzecznika Praw Ucznia - obecnie: p. Jolanta Muth,

 

- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;