Pedagog
Psycholog Drukuj
Wpisany przez K.Kowalczyk-Błocian   
czwartek, 19 października 2017 09:51

Psycholog


Paulina Zasadzka-Ambroziewicz


Poniedziałek - 10.00-15.00
Wtorek - 10.00-15.00
Środa - 10.00-15.00
Czwartek - 10.00-15.00 (ul. Kolejowa)

 
Pedagog szkolny Drukuj
Wpisany przez Mirek   
niedziela, 17 października 2010 20:49

 

Pedagog szkolny

 

     W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów oraz wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych , w szkole zatrudniony jest pedagog. Do zadań pedagoga szkolnego należy przede wszystkim:

 

- dokonywanie diagnozy środowiska uczniów szkoły pod  kątem potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów wychowawczych oraz podejmowanie działań dążących do ich wyeliminowania,

- wspieranie wychowawców klas i innych nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

- wspieranie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem oraz dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi,

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole,

- praca indywidualna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych,

- organizowanie oddziaływań wspierających dzieci i młodzież z deficytami intelektualnymi lub zdrowotnymi,

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolinie, Sądem Rodzinnym w Świnoujściu oraz innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowanie, nauczanie i opiekę.

 

                   KONTAKT : Mirosław Bursa, tel. 509570951

                Godziny pracy:

                                   poniedziałek    8 - 13,

                                     wtorek           8 - 13,

                                     środa            8 - 12:30,

                                     czwartek         8 - 13,

                                     piątek            8 - 10.