reedukator
Pedagog terapeuta i reedukator Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 września 2018 07:30

Pedagog terapeuta i reedukator

 

- Udzielają na terenie naszej szkoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom wykazującym specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja, ryzyko dysleksji).

 

- Podczas zajęć specjalistycznych usprawniają najbardziej zaburzone funkcje poznawcze, które są przyczyną niepowodzeń szkolnych u dzieci. Pomagają w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

 

- W pracy terapeutycznej uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości ucznia.

 

- Pedagog terapeuta i reedukator posiadają właściwe przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

- Podczas zajęć korekcyjno - kompensacyjnych posługują się wieloma metodami aktywizującymi, technikami, środkami dydaktycznymi.

 

- Stwarzają właściwe warunki pracy oraz atmosferę dającą poczucie bezpieczeństwa dziecku, angażują różne zmysły i emocje uczniów, co pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie nauczonych treści.

 

- Prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami uczenia się i zapobiegają niepowodzeniom edukacyjnym wśród dzieci w wieku szkolnym.

 

- Współpracują z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami w szkole – udzielają porad i wskazówek do pracy z dziećmi.

 

 
Reedukator Drukuj
Wpisany przez Iza   
piątek, 05 listopada 2010 09:10

nauczyciel terapeuta- mgr Anna Mackiewicz

 

GODZINY PRACY:

 

poniedziałek 8.00 - 8.45

 

wtorek 8.50 - 9.35 i 11.15 - 14.30

 

środa 7.50 - 8.50

 

czwartek 10.20 - 14.30

 

piątek 10.20 - 13.30