Korespondencja uczniów

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowali dla swoich kolegów ze szkół partnerskich prace plastyczne, kartki  świąteczne oraz listy. Różnym klasom przypisane są różne kraje partnerskie i tak np. klasa VIa koresponduje ze Szwecją, klasy VIb i c z Włochami, klasy Va i b z Grecją, IVa z Hiszpanią, klasy I a i b z Wielką Brytanią, a klasy IIIb i c z Węgrami.

Uczniowie korespondują ze sobą za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.