Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - INFORMACJE DLA RODZICÓW

RODZICE 

INFORMACJE O PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. – taka informacja ukazała się 26 marca 2020 r.

Panujemy przeprowadzić taki próbny egzamin dla uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach.

 

Przekazuję Państwu informacje sporządzone na podstawie  wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

TERMIN: 

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

CZAS TRWANIA EGZAMINU:

 

 • z języka polskiego (120 minut), 
 • z matematyki (100 minut), 
 • z języka obcego nowożytnego (90 minut)

 

MATERIAŁY EGZAMINACYJNE:

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (www.oke.poznan.pl/) dla każdego przedmiotu w dniu egzaminu ok. godziny 9:00.

MIEJSCE ODBYWANIA EGZAMINU:

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiążą zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania na zwykłej kartce papieru długopisem pismem odręcznym, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie rozwiązując zadania ZAMKNIĘTE, przy numerze zadania wpisują właściwe rozwiązanie.

W ZADANIACH OTWARTYCH DO UZUPEŁNIENIA, przy numerze zadania wpisują tekst uzupełnienia (język polski, język angielski) lub rozwiązują zadanie (matematyka).

PRACĘ PISEMNĄ (WYPRACOWANIE) zapisują w całości na kartce z rozwiązaniami.

Wszystkie zadania skrupulatnie numerują, DBAJĄ O ESTETYKĘ, CZYTELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ.

SPRAWDZANIE I OCENIANIE PRÓBNEGO EGZAMINU

Uczniowie prześlą swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem skany lub zdjęcia poszczególnych kartek rozwiązań). Nauczyciele korzystając        ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które przekazane im zostaną przez dyrektora, będą te odpowiedzi sprawdzać i ocenią oraz przekażą uczniom informację zwrotną w postaci krótkiego komentarza   w e-mailu.

 

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE i będą ogólnodostępne.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie                   w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

Egzamin próbny jest przygotowany dla wszystkich chętnych uczniów. 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.

Proszę Rodziców uczniów klas 8A i 8B, których dzieci będą pisały próbny egzamin, o zgłoszenie tego Wychowawcy poprzez                            e-dziennik do godziny 8:00 w poniedziałek, 30 marca 2020 r.Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty 

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi                              w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.Bardzo przepraszam, że informuję Państwa i przekazuję informacje o egzaminie tak późno, ale dziś decyzję o próbnym egzaminie przekazało do szkół MEN. 

 

                                                             Iwona Banachowicz, dyr. SP1

 

Data dodania: 2020-03-27 13:20:50
Ilość wyświetleń: 219

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button