Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pielęgniarka

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - Violetta Kozłowska

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
PONIEDZIAŁEK 11:00 - 15:00
CZWARTEK 8:00 - 12:00
   


DO ZADAŃ PIELĘGNIARKI NALEŻY:

 

- udzielanie pierwszej pomocy w urazach , zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,

- zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi , szkolnymi i społecznymi,

- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,

- poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji,

- wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia, zgodnie z odrębnymi przepisami,

- okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno - sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole, okresowe badania higieny osobistej uczniów,

- realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej , zgodnych z zakresem kompetencji,

- monitorowanie szczepień ochronnych na podstawie informacji uzyskanych od dzieci i młodzieży, rodziców oraz lekarzy rodzinnych.

Data dodania: 2020-02-08 20:14:23
Data edycji: 2020-09-03 11:20:23
Ilość wyświetleń: 2155

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej