Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia - klasa V Konflikt papiestwa z cesarstwem.

 Historia - klasa V  Konflikt papiestwa z cesarstwem.

 Temat   :  Konflikt papiestwa z cesarstwem 

 

Na co będziemy zwracać uwagę: 

  • Dlaczego doszło do rozłamu w chrześcijaństwie 
  • Jakie były skutki wielkiej schizmy wschodniej 
  • Co było   przyczyną konfliktu   papieża i cesarza w   II poł. XI wieku. 

 

  1. Podział chrześcijaństwa 

 W x wieku pogłębiały się różnice pomiędzy   wyznawcami chrześcijaństwa w Europie. Różnice były w sprawowaniu obrzędów, języku liturgii na zachodzie łacina   ,   na wschodzie – greka. 

Inne zadanie   na temat dogmatów    (    prawd wiary ) ,  rywalizacja papieża z patriarchą Konstantynopola ,kto ma przewodzić wszystkim wiernych ,doprowadziło do podziału ,rozłamu kościoła. Papież i patriarcha Konstantynopola wzajemnie obrzucili się klątwami     (    inaczej ekskomunika – kara w Kościele polegająca na wykluczeniu ze wspólnoty wiernych) 

2.Wielka schizma wschodnia- rozłam 1054 w chrześcijaństwie. 

Co oznacza to pojęcie? 

 Schizma-   jest to rozłam w kościele   nastąpił w 1054 roku- podział na kościół zachodni stolica Rzym (     rzymsko- katolicki  ,zwierzchnictwo papieża ,łacina, różnice w dogmatach ,obrzędach  - kościół wschodni( bizantyjski ,prawosławny ,zwierzchnictwo patriarchy Konstantynopola ,j. grecki) 

Podział trwa do dziś 

  • Cerkiew - kościół prawosławny    ,  charakterystyczne kopuły. 
  • W kościele prawosławnym   stosuje się kalendarz   juliański. 
  • Ikona- obraz   religijny w obrządku prawosławnym 

3.Konflikt o inwestyturę. 

W średniowiecznym świecie   najważniejszymi osobami byli: cesarz -   władza   świecka  

Papież  -  władza   religijna  

C o to jest inwestytura? 

Inwestytura –to nadawanie   przez cesarza albo króla stanowisk kościelnych wraz z majątkiem ziemskim. 

W drugiej połowie XI wieku papieżem został Grzegorz VII, chciał on   przeprowadzić reformy w kościele i wyzwolić duchowieństwo spod władzy świeckiej   ale... nie   zgadzał   się na to cesarz Henryk IV. 

                                                     Papież Grzegorz VII      VS      cesarz Henryk   IV 

 Cesarz   nawoływał do buntu przeciwko papieżowi, papież rzucił klątwę na cesarza. 

Henryk IV przestraszył się   klątwy  ,  poddani mogli wypowiedzieć mu posłuszeństwo i został wykluczony z kościoła. 

Postanowił błagać o litość i zdjęcie   klątwy.   W tym celu udał się do Canossy -   tam przebywał papież.  Cesarz   boso w pokutnym stroju błagał o przebaczenie. Papież zgodził się   cofnąć klątwę.     Henryk   IV   powrócił do Niemiec i tam rozprawił się z buntownikami później wygnał z  Rzymu   papieża Grzegorza.                              

 

4.Kompromisowy konkordat. 

 Ostatecznie spór pomiędzy papiestwem a cesarstwem zakończyło podpisanie konkordatu w Wormacji w 1122roku. 

Co to jest konkordat? 

Konkordat- jest to umowa pomiędzy państwem a kościołem ( papieżem zwierzchnikiem kościoła) 

Papież mianował biskupów, cesarz zachował prawo do nadawania majątku ziemskiego. 

 

Odpowiedz w zeszycie na pytania? 

1.Kiedy była wielka schizma wschodnia?

2. Co to jest inwestytura?

3. Wyjaśnij   ,   co w języku polskim znaczy  powiedzenie- pójść do Canossy. 

 

Data dodania: 2020-04-17 08:26:41
Data edycji: 2020-04-17 08:36:01
Ilość wyświetleń: 212

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej