Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wychowanie do życia w rodzinie

 

W  SP1 realizowany jest program ,,Wędrując ku dorosłości”, wydawnictwo Rubikon.

 

Zajęcia wdż prowadzone są w klasach 4-8  (w każdej klasie tylko jeden semestr).

 

       WDŻ – zadania rodziny i szkoły

 

 Na mocy prawa (art. 4 ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r.) szkoła stała się miejscem przekazywania wiedzy o ludzkiej płciowości, małżeństwie i prokreacji. Ta wiedza z założenia powinna mieć charakter holistyczny (całościowy), ponieważ człowiek jest istotą wielowymiarową: biologiczną, psychiczną, społeczną i duchową (edukacja seksualna typu A -integralne ujęcie seksualności). Jesteśmy zdolni do wartościowania i porządkowania procesów, reakcji i zjawisk. Potrafimy doskonalić siebie i kontrolować. Ma to istotne znaczenie przy podejmowaniu wielu zadań związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym, które większość wychowanków kiedyś rozpocznie. W polskiej rzeczywistości coraz wyraźniej zaznacza się kryzys rodziny, obserwowany wcześniej w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Spada liczba zawieranych małżeństw, występuje niski przyrost demograficzny i wzrasta liczba rozwodów. Dlatego trzeba mieć nadzieję, że szkolne zajęcia wychowanie do życia w rodzinie będą wspierać rodziców w przygotowaniu młodego pokolenia do szczęśliwego, świadomego życia rodzinnego.

 

Realizacja treści programowych  wdż stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi  szkoły, a w szczególności:
- wspiera wychowawczą rolę rodziny,
- promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności tj. z uwzględnieniem wiedzy o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,
- kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,
- wzmacnia charakter ucznia oraz kształtuje prawidłowe relacje rodzinne i społeczne.

 

   Ikony komputerowe strzałki, strzałka, kąt, STRZAŁKA png | PNGEgg    PREZENTACJA  dla rodziców:

https://www.wdz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/prezentacja-szkola-podstawowa-rubikon-2021.pdf

 

Program i tematy nauczania klasa 4:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1327

Program nauczamia klasa 5:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1328

Program nauczania klasa 6:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1329

Program nauczania klasa 7:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1330

Program nauczania klasa 8:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1331

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach,  zgłaszają  ją dyrektorowi szkoły w formie pisemnej deklaracji do 20.09. Tylko pisemna deklaracja rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych zajęciach. Jeżeli rodzic nie dopełni tej formalności uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniane zajęcia. 

Przedmiot nie podlega ocenie, uczestnictwo w zajęciach widnieje na świadectwie szkolnym.

 

 

Data dodania: 2021-08-28 20:45:46
Data edycji: 2021-09-16 12:52:48
Ilość wyświetleń: 659

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej