Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wychowanie do życia w rodzinie

 

W  SP1 realizowany jest program ,,Wędrując ku dorosłości”, wydawnictwo Rubikon.

 

Zajęcia wdż prowadzone są w klasach 4-8  (w każdej klasie tylko jeden semestr).

 

       WDŻ – zadania rodziny i szkoły

 

 Na mocy prawa (art. 4 ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r.) szkoła stała się miejscem przekazywania wiedzy o ludzkiej płciowości, małżeństwie i prokreacji. Ta wiedza z założenia powinna mieć charakter holistyczny (całościowy), ponieważ człowiek jest istotą wielowymiarową: biologiczną, psychiczną, społeczną i duchową (edukacja seksualna typu A -integralne ujęcie seksualności). Jesteśmy zdolni do wartościowania i porządkowania procesów, reakcji i zjawisk. Potrafimy doskonalić siebie i kontrolować. Ma to istotne znaczenie przy podejmowaniu wielu zadań związanych z życiem małżeńskim i rodzinnym, które większość wychowanków kiedyś rozpocznie. W polskiej rzeczywistości coraz wyraźniej zaznacza się kryzys rodziny, obserwowany wcześniej w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Spada liczba zawieranych małżeństw, występuje niski przyrost demograficzny i wzrasta liczba rozwodów. Dlatego trzeba mieć nadzieję, że szkolne zajęcia wychowanie do życia w rodzinie będą wspierać rodziców w przygotowaniu młodego pokolenia do szczęśliwego, świadomego życia rodzinnego.

 

Realizacja treści programowych  wdż stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi  szkoły, a w szczególności:
- wspiera wychowawczą rolę rodziny,
- promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności tj. z uwzględnieniem wiedzy o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,
- kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,
- wzmacnia charakter ucznia oraz kształtuje prawidłowe relacje rodzinne i społeczne.

 

   Ikony komputerowe strzałki, strzałka, kąt, STRZAŁKA png | PNGEgg    PREZENTACJA  dla rodziców:

https://www.wdz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/prezentacja-szkola-podstawowa-rubikon-2021.pdf

 

Program i tematy nauczania klasa 4:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1327

Program nauczamia klasa 5:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1328

Program nauczania klasa 6:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1329

Program nauczania klasa 7:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1330

Program nauczania klasa 8:

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1331

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach,  zgłaszają  ją dyrektorowi szkoły w formie pisemnej deklaracji do 20.09. Tylko pisemna deklaracja rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych zajęciach. Jeżeli rodzic nie dopełni tej formalności uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniane zajęcia. 

Przedmiot nie podlega ocenie, uczestnictwo w zajęciach widnieje na świadectwie szkolnym.

 

 

Data dodania: 2021-08-28 20:45:46
Data edycji: 2021-09-16 12:52:48
Ilość wyświetleń: 2470

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej