Czcionka:

A+A-

Kontrast:

JĘZYK POLSKI 06.04.2020

[Poniżej znajdują się prawdziwe informacje z poprzedniej lekcji, które powinniście zapisać w zeszytach.]

 

  1. Wiersz „Zielono mam w głowie” Kazimierza Wierzyńskiego to utwór stroficzny.
  2. Każda strofa ma 4 wersy.
  3. Wiersz jest napisany dwunastozgłoskowcem.
  4. W omawianym utworze występują rymy przeplatane.
  5. Utwór ten reprezentuje lirykę bezpośrednią, o czym świadczy, np. cytat: „Obnoszę po ludziach (…)”, ponieważ występuje tu czasownik w 1. osobie liczby pojedynczej.
  6. Przykład przerzutni można zaobserwować w wersach: „ Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety / Rozdaję wokoło i jestem radosną / Wichurą zachwytu (…)”
  7. W wierszu „Zielono mam w głowie” podmiot liryczny jest optymistycznie nastawiony do życia, o czym świadczy nawet sam tytuł.
  8. Przykładem metafory mogą być słowa – „klomby mych myśli”.
  9. Epitet to, np. „duszę błękitną”.

 

 

Lekcja

Temat: Homonimy.

 

[ Przeczytajcie informacje, które znajdują się w ramce w waszym podręczniku na stronie 306.]

[Zapiszcie poniższe definicje.]

 

homonimy- wyrazy, które brzmią tak samo, ale mają inne znaczenie, np. pokój - część domu, mieszkania, hotelu, biura  lub pokój - stosunek między państwami, które nie prowadzą ze sobą wojny

homofony – wyrazy, które brzmią tak samo, ale mają inne znaczenie i różną pisownię, np. lud – ludzie, lód – stan skupienia wody

 

 [Wykonajcie zadania 5 i 6 ze stron 306 i 307.]

 

 

Lekcja

Temat: Skróty i skrótowce.

[Na początek przeczytajcie informacje, które znajdują się w waszym podręczniku na stronach 309-310, ponieważ udowodniono, że z przeczytanego tekstu, zawsze coś zapamiętamy, ale pocieszę was, że absolutnie nie musicie się tego uczyć. Potraktujcie to jako ciekawostkę.]

[Natomiast chciałabym, żebyście zapamiętali poniższe definicje i umieli odróżnić skrótowiec od skrótu. ]

 

skrót – skrócona forma wyrazu, wyrażeń lub zwrotów (np. –na przykład, itp. – i tym podobne )

skrótowiec – wyraz utworzony z pierwszych liter, głosek lub sylab kilkuwyrazowych nazw instytucji, organizacji, państw (ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza)

 

[Wykonajcie zadania 1 (nie musicie określać typu skrótowca), 3, (nie musicie określać typu skrótowca, tylko przykłady GOPR, OIOM, PESEL),  6, 13.]

 

Pozdrawiam

 

Katarzyna Kowalczyk-Błocian

 

Data dodania: 2020-04-05 21:12:51
Ilość wyświetleń: 183

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej