Czcionka:

A+A-

Kontrast:

JĘZYK POLSKI 08.04.2020

[Podczas dzisiejszej lekcji będzie Wam towarzyszył mój głos. Odtwórzcie plik, który znajduje się pod lekcją. Ten temat znajdziecie również w Waszym podręczniku na stronach 313-314.]

 

Lekcja

Temat: Style funkcjonalne.

 

styl wypowiedzi – sposób wysławiania się w mowie lub piśmie

 

Wyróżniamy 5 podstawowych stylów funkcjonalnych języka.

 1. Styl potoczny – używany w codziennych kontaktach międzyludzkich. Cechy:
  1. spontaniczność, prostota,
  2. zwroty nacechowane emocjonalnie,
  3. słownictwo regionalne i środowiskowe,
  4. zdrobnienia i zgrubienia,
  5. przewaga zdań pojedynczych,
  6. zdania często niepełne, urwane.
 2. Styl urzędowy – używany w kontaktach urzędowych. Cechy:
  1. zwięzłość, oficjalność,
  2. wyrażenia bezosobowe (zawiadamia się, wprowadzono),
  3. obecność zwrotów wyrażających żądanie luz zakaz (należy, zabrania się),
  4. schematyczny układ tekstu,
  5. zdania rozbudowane zawierające fachowe terminy i nazwy.
 3. Styl naukowy – używany w wypowiedziach związanych z różnymi dziedzinami nauki. Znajdziecie go w wykładach, podręcznikach, pismach specjalistycznych. Cechy:
  1. precyzja, dokładność, obiektywizm,
  2. przewaga zdań złożonych i wielokrotnie złożonych,
  3. naukowe terminy i pojęcia z określonej dziedziny,
  4. liczne przypisy, cytaty.
 4. Styl artystyczny – występuje przede wszystkim w utworach literatury pięknej. Cechy:
  1. przemyślana kompozycja,
  2. bogate słownictwo,
  3. obecność różnorodnych środków językowych, np. metafor, epitetów, porównań.
 5. Styl publicystyczny - występuje w tekstach dziennikarskich: prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych.

 

Cechy dobrego stylu:

 • jasność,
 • prostota,
 • zwięzłość,
 • jednolitość.

 

Katarzyna Kowalczyk-Błocian

Data dodania: 2020-04-07 20:35:01
Data edycji: 2020-04-07 20:36:49
Ilość wyświetleń: 211

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej