Czcionka:

A+A-

Kontrast:

JĘZYK POLSKI 20.04.2020

Lekcja

Temat: Kolory świata, kolory życia w wierszach Jana Lechonia.

 

[Wpisałam oceny za zadania z "Balladyny". Jeśli ktoś ma (-), to znaczy, że musi dosłać mi wykonane zadania. Jeżeli do końca tego tygodnia nie dostanę  zadań, to (-) zamienią się na oceny niedostateczne. ]

 

[Przeczytajcie wprowadzenie do rozdziału, które znajduje się w górnej części strony 204 w waszym podręczniku.]

 

[Napiszcie, którą porę roku lubicie najbardziej. Wyjaśnijcie, dlaczego.]

 

Porą roku, którą lubię najbardziej jest…………………………………………………., ponieważ ………………………………….. .

 

[Przeczytajcie wiersz Jana Lechonia pt. „Czerwone wino”, który znajduje się w Waszym podręczniku na stronie 204. ]

 

[Przyjrzyjcie się temu utworowi i odpowiedzcie na pytania.]

  1. Czy jest to utwór stroficzny?
  2. Z ilu strof się składa?
  3. Z ilu wersów składają się strofy?
  4. Ile sylab występuje w poszczególnych wersach?
  5. Jaki układ rymów występuje w 1 i 2 strofie?
  6. Jaki układ rymów występuje w strofie 3?
  7. O jakiej porze roku jest mowa w utworze?

[Uzupełnijcie tabelkę. Do podanych składników jesiennego krajobrazu dopiszcie określenia z utworu „Czerwone wino”.]

jezioro

 

 

trzciny

 

 

gwiazdy

 

 

śliwy

 

 

jarzębina

 

 

 

[Zwróćcie uwagę na plastyczność tego opisu.]

 

[Wykonajcie poniższe zadanie.]

 

Do podanych określeń dopiszcie odpowiednie  cytaty z utworu.

- liryka bezpośrednia - ………………………………….

- podmiot liryczny chłonie barwy jesieni - …………………………….

- podmiot liryczny rozkoszuje się smakiem wina - ………………………………

- podmiot liryczny nie potrafi określić swojego stanu psychicznego - …………………………….

 

[W utworze Jana Lechonia występuje środek stylistyczny nazywany synestezją, czyli tzw. pomieszaniem zmysłów, np. barwne słyszenie. Zapiszcie poniższą definicję i spróbujcie odnaleźć przykład synestezji w wierszu „Czerwone wino”.]

 

synestezja -  środek stylistyczny polegający na przypisywaniu jakiemuś zmysłowi wrażeń odbieranych innym zmysłem.

 

[Poszukajcie poniższych środków stylistycznych w przeczytanym wierszu i zanotujcie je w zaszycie.]

 

 Środki stylistyczne występujące w wierszu pt. „Czerwone wino”

- epitet

- metafora

- pytanie retoryczne

- porównanie

- synestezja

 

[Na koniec przeczytajcie notatkę o Janie Lechoniu, która znajduje się w Waszym podręczniku na stronie 204. Czy rozumiecie już dlaczego mówi się, że wiersze Lechonia są malowane słowem?]

 

To wszystko na dzisiaj.

Miłego dnia!

 

Katarzyna Kowalczyk-Błocian

Data dodania: 2020-04-19 21:36:28
Data edycji: 2020-04-19 21:42:04
Ilość wyświetleń: 194

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej