Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

30.03 – 1.04.2020

 

 

 

 • Do próbnego egzaminu ósmoklasisty przystępują wyłącznie chętni uczniowie;
 • Egzamin uczniowie piszą w domu, po pobraniu arkusza egzaminacyjnego ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • Odsyłają zdjęcia karty odpowiedzi do nauczyciela przedmiotu, z zakresu którego piszą egzamin w danym dniu;
 • Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu została przekazana RODZICOM 26.03.2020 poprzez e – dziennik.
 • Wszystkie informacje dla UCZNIÓW poniżej:

 

 

UWAGA UCZNIOWIE!!!

INFORMACJE O PRÓBNYM EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. 

Próbny egzamin dla Was - uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach ODBĘDZIE SIĘ na następujących zasadach: 

 

TERMIN: 

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski   (do godz. 11:00);
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (do 10:40);
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne    (do 10:30).

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU:

 

 • z języka polskiego (120 minut), 
 • z matematyki (100 minut), 
 • z języka obcego nowożytnego (90 minut)

 

 

MATERIAŁY EGZAMINACYJNE:

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (www.oke.poznan.pl/) dla każdego przedmiotu w dniu egzaminu ok. godziny 9:00.

 

MIEJSCE ODBYWANIA EGZAMINU:

Pobierzecie  materiały ze strony CKE lub OKE w dniu egzaminu i rozwiążecie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie. Zapiszecie swoje rozwiązania na zwykłej kartce papieru długopisem, pismem odręcznym. Ponumerujecie kolejno rozwiązywane zadania.

Rozwiązując zadania ZAMKNIĘTE, wpiszecie wyraźnie numer  zadania i przy nim właściwe rozwiązanie.

W ZADANIACH OTWARTYCH DO UZUPEŁNIENIA, napiszecie numer zadania i wpiszecie tekst uzupełnienia (język polski, język angielski) lub rozwiążecie zadanie (matematyka).

PRACĘ PISEMNĄ (WYPRACOWANIE) zapiszecie w całości na kartce z rozwiązaniami.

Wszystkie zadania skrupulatnie numerujecie, DBAJCIE  O ESTETYKĘ, CZYTELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ.

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE PRÓBNEGO EGZAMINU

Prześlecie swoje rozwiązania do nauczycieli  uczących danego przedmiotu (np. e-mailem skany lub zdjęcia poszczególnych kartek rozwiązań):

 • język polski 30 marca 2020 r. do godz. 11:30;
 • matematyka 31 marca 2020 r. do godz.11:10;
 • języki obce 1 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00.

 

E-maile nauczycieli macie, ponieważ wysyłacie na bieżąco odpowiedzi  i rozwiązania zadań z otrzymywanych materiałów. Nauczyciele sprawdzą wasze testy i przekażą Wam informację zwrotną w postaci krótkiego komentarza w e-mailu oraz wyniku procentowego.

 

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE i będą ogólnodostępne.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty  przeprowadzany jest wyłącznie  w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

 

Egzamin próbny jest przygotowany dla wszystkich chętnych uczniów. 

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.

 

Wszelkie wątpliwości i pytania zgłaszajcie do Waszych Wychowawców.

 

Dodatkowe informacje przekażą także nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. i języka niemieckiego 

 

RODZICÓW PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ RÓWNIEŻ Z INFORMACJAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ -  KLIKNIJ

 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty 

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi                              w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.                                                             Iwona Banachowicz, dyr. SP1Data dodania: 2020-03-27 11:21:07
Data edycji: 2020-03-27 13:24:27
Ilość wyświetleń: 354

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej