Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ŚWIETLICA

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Agnieszka Rudnicka-Kot

Aurelia Stepniuk

Piotr Frysiak

Ewelina Jung

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY:

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
2. Do zadań świetlicy należy:
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
umysłowej:
- organizowanie gier i zabaw ruchowych;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY:


-Świetlica jest czynna od godziny 7.30 do 16.00.
- W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
- Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
- Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
- Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
- Lubimy porządek i czystość.
- Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
- Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
- Jesteśmy kulturalni.
- Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
- Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
- Dbamy o piękny język polski.
- Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
- Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają, było dobrze.

-Każy piątek w świetlicy to dzień elektroniczny: można korzystać z tabletów, psp, telefonicznych gier. ( Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za elektroniczny sprzęt uczniów.)

Aby zgłosić dziecko do świetlicy, należy pobrać u kierownika świetlicy Kartę zgłoszenia.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zapisy do świetlicy odbędą się 01.09.2020r. po rozpoczęciu roku szkolnego w hali. Wnioski pobierają dzieci u wychowawców klas. Wypełniony wniosek proszę dostarczyć do piątku 11.09.2020r. poprzez dziecko do wychowawcy lub pozostawić osobie dyżurującej przy wejściu do szkoły.

ŚWIETLICA

Podstawą do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców (opiekunów prawnych). Do świetlicy nie przynosimy zabawek. Prosimy o zapewnienie dziecku własnych przyborów (kredek oraz ryzy papieru lub bloku). W razie potrzeby zajęcia świetlicowe odbywać się będą w innych salach.

 

 

 

Data dodania: 2020-02-08 20:09:06
Data edycji: 2020-08-28 20:50:03
Ilość wyświetleń: 2492

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej