Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Temat: XVII -stulecie wojen.

Temat: XVII -stulecie wojen.

Proszę przeczytać notatkę   i odpowiedzieć w zeszycie na pytania ( materiały na przyszły tydzień 7.04)

wstęp 

Podczas lekcji mówiliśmy o dynastii Piastów i Jagiellonów , po  bezpotomnej śmierci ostatniego Jagiellona-króla Zygmunta II Augusta  ustalono ,że królowie Polski będą wybierani podczas wolnej elekcji. 

Wolna elekcja - wybór króla przez szlachtę. 

Pierwszym królem wybranym tak przez szlachtę był Henryk Walezy- królewicz pochodzący z Francji. 

XVII wieku Rzeczpospolita nasz kraj toczył liczne wojny ze Szwecją, Rosją i Turcją. 

1.Przyczyny  wojen ze  Szwecją w XVII w: 

-spór dynastyczny – w Polsce zasiadali na tronie przedstawiciele dynastii Wazów-, którzy zostali zdetronizowani w Szwecji (detronizacja - usunięcie z tronu) Zygmunt III Waza. 

Pewnie pamiętacie , że to on przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy- jest tam  kolumna Zygmunta ,niestety to on  wplątał nas w  wojny ze Szwecją, które toczyli jego następcy. 

-Szwedzi chcieli panować na Morzu Bałtyckim 

  

2.Potop szwedzki 1655-1660. 

Dlaczego ten okres nazywamy potopem?  

Szwedzi  w szybkim tempie zajęli nasz kraj ,wręcz ich wojska,, zalały’’ terytorium Rzeczpospolitej. Szlachta  poddała się ,król uciekł. Szwedzi grabili i zabijali ludność . Dopiero drobna  szlachta ,mieszczanie i chłopi  ruszyli do walki ze Szwedami. 

Kto był bohaterem z czasów potopu? 

Przywódcą walki podjazdowej(  atakujemy znienacka małe oddziały)- był hetman Stefan Czarniecki ( znamy jego postać ,bo występuje jako bohater narodowy w hymnie Polski) 

Jaki moment był przełomem podczas potopu? 

Momentem przełomowym potopu szwedzkiego była obrona klasztoru na  Jasnej Górze  w Częstochowie .Obroną dowodził  przeor( szef) Ojców Paulinów - Augustyn Kordecki i uff  udało się obronić Jasną Górę , duch walki  wstąpił w naród ,król  Jan Kazimierz Waza( ten nieco tchórzliwy)-wrócił  i zaczęliśmy walczyć ze Szwedami . 

Jak to się zakończyło? 

Szwedzi wycofali się z Polski , podpisali pokój z Polską ale....utraciliśmy  część naszych ziem i  nasz kraj był bardzo zniszczony. 

 

 

 3.Wojny z Turcją- odsiecz wiedeńska 12.09 1683 r. 

Dlaczego  wyruszyliśmy z odsieczą? 

Armia turecka dążyła do zajęcia Europy Środkowej , ruszyła na Austrię. 100 tys .armia turecka dowodzona przez wielkiego wezyra Kara Mustafę (wezyr- naczelny dowódca wojsk tureckich), oblegała Wiedeń. 

 Co to jest  odsiecz? 

Odsiecz-pomoc wojskowa dla oblężonego miasta, zamku. 

Dlaczego  z odsieczą ruszył król Polski-Jan III Sobieski? 

Nasz król nazywany był Lwem Lechistanu-  bo doskonale znał się na walce z Turkami ,walczył z nimi na naszym wschodnich pograniczach i był w tym specjalistą  .Dlatego cesarz zwrócił się aby przybył z odsieczą i  uwolnił Wiedeń od wojsk tureckich. 

Król Jan III   Sobieski   ruszył z odsieczą na czele polskiej husarii , oddano mu dowodzenie połączonych wojsku austriackich ,niemieckich. 

   Jak zakończyła się odsiecz wiedeńska? 

Odsiecz była wielkim sukcesem   naszej husarii i króla Jana! 

Szarża husarii   12 września 1683r.rozgromiła wojsko   tureckie – Wiktoria!- Zwycięstwo  ,przyniosły sławę polskiemu królowi i spowodowała zatrzymanie  podbojów tureckich. 

Husaria –polska ciężka jazda    , atakowała z impetem na odpowiednio do tego przeznaczonym terenie. 

Elita polskiego wojska, posiadali świetnie wyszkolone konie bojowe. Wyposażeni byli w kopię   szable, zbroję   ,broń prochową  .Posiadali w większości charakterystyczne skrzydła. 

 

Podsumowanie 

Wiek XVII nazywany jest w historii   Polski wiekiem wojen .Liczne  konflikty zbrojne spowodowały osłabienie naszego kraju ,zniszczenie gospodarki i spadek liczby ludności. 

 Proszę  odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 

1.Kiedy był potop szwedzki? 

  1. Jak nazywał się królPolski  ,który  zwyciężył Turków pod Wiedniem?

3.Wyjaśnij pojęcia- odsiecz ,potop szwedzki? 

 

 

Data dodania: 2020-04-01 12:39:11
Data edycji: 2020-04-01 13:07:53
Ilość wyświetleń: 528

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej