Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MAJOWE ŚWIĘTA

MAJOWE ŚWIĘTA

                               

Drodzy uczniowie przed Nami majowe dni świąteczne

1 Maja -Święto Pracy, Międzynarodowy  Dzień Solidarności  Ludzi Pracy

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

3 Maja – Narodowe Święto Konstytucji 3 maja

  Tegoroczne uroczystości z powodu pandemii odbędą się według innego niż zazwyczaj scenariusza. Nasza społeczność lokalna oraz  szkolna zawsze wspaniale angażowała się w działania obywatelskie i patriotyczne w naszej szkole i na forum gminy. W tym roku  akcentujemy nasze majowe święta poprzez  dumne reprezentowanie naszej flagi narodowej i stworzenie  obrazu naszej biało-czerwonej  społeczności oraz aktywne zaangażowanie się w konkursy  tematyczne dotyczące 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

 

                             1 Maja  - Święto Pracy

W dzisiejszych czasach nie świętujemy tak hucznie ,,święta pracy’’,  jak w czasach PRL-u ,zostały Nam wspomnienia , kroniki  filmowe na których kartach zostały utrwalone  pierwszomajowe kolorowe pochody .

1 maja jest  również obchodzone jako święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu  szczególnie zwracamy uwagę na wartość pracy ludzkiej na jej aspekt  chrześcijański ,społeczny, ogólnoludzki   i narodowy.

                      2 Maja- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

2 maja  obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej ,Dzień Polonii i Polaków za  Granicą.

Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagę narodową ,wywieszając ją z szacunkiem przed domem, na balkonie mieszkania  ,czy w oknie.

Dzień flagi  obchodzimy na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004r.  Tkanina z której  uszyta jest flaga ,musi mieć kształt prostokąta, w którym stosunek wysokości do szerokości wynosi 5:8.

Od końca XVIII w. barwami narodowymi Nas Polaków są biel i czerwień, co odzwierciedla flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

Nasza flaga towarzyszy Nam we wszystkich podniosłych chwilach, podczas uroczystości państwowych ,w trakcie sportowych zmagań ,ale także w dni żałoby i smutku po stracie wybitnych ,odważnych Polaków ,w momentach

wzruszeń i radości.

Nasza wspaniała ,aktywna ,patriotyczna brać uczniowska ,zrobiła zdjęcia flag umieszczonych na domach ,w ten sposób namalowaliśmy biało-czerwony obraz naszej szkoły i gminy.

                                                                     

           3 Maja – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku została uchwalona konstytucja ,,Nasza Polska Majowa Jutrzenka’’, była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.

Dzisiaj celebrujemy 230 rocznicę uchwalenia naszej nowatorskiej, oświeceniowej  ustawy, regulującej  ustrój prawny Rzeczpospolitej. Wiemy ,że nasza ukochana ojczyzna była już po pierwszym rozbiorze 1772 ,dokonanym przez Austrię ,Rosję i Prusy, potrzebowaliśmy światłych, nowoczesnych  reform i zmian ustrojowych .

Potrzebę reform  dostrzegali  wszyscy  mający dobro ojczyzny na sercu, reformy sejmu wielkiego i wspaniałe dzieło uchwalenia konstytucji 3 maja ,to  miało być antidotum  ,złoty środek albo wspaniałe, cudowne lekarstwo na uzdrowienie

Polski.

Podczas  obrad Sejmu Wielkiego  ,zwanego również Czteroletnim ( 1788- 1792) uchwalono szereg ważnych reform ,by usprawnić obrady ,zapadła decyzja ,że będzie skonfederowany ,czyli nie można go było zerwać poprzez ,,liberum veto’’ ,a decyzje zapadały większością głosów -demokratycznie.

Marszałkiem zacnego sejmu wielkiego obradującego w Warszawie był Stanisław Małachowski .Podczas obrad sejmu  dokonano wielu reform : uchwalono powiększenie naszej szczątkowej armii do 100 tys. ,nałożono podatki na duchowieństwo i szlachtę( wpływy z podatków przeznaczono na armię -udało się ok.65 tys. żołnierzy wyposażyć),uchwalono prawo o miastach .

 Uchwalenie prawa o miastach ,poprzedziła ,,czarna procesja’’ mieszczanie  miast królewskich ubrani na czarno pod przewodnictwem prezydenta Warszawy Jana Dekerta ,wręczyli na ręce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  memoriał z petycją ,domagającą  przyznania praw publicznych dla mieszczan.

Powołano komisję do spraw reformy ustroju ,która niestety   tylko  częściowo spełniła postulaty mieszczan.

Mieszczanie mogli wysyłać swoich przedstawicieli na sejm( plenipotentów)  jedynie z głosem doradczym w sprawie miast ,zyskali nietykalność osobistą ,mogli nabywać majątki ziemskie,  mogli obejmować urzędy, otrzymywać stopnie oficerskie i godności duchowne ,mieli prawo do nobilitacji ( przyjęcia do grona szlachty).Jednak nie  otrzymali pełni praw takich jakie miała szlachta.

                               Majowa Jutrzenka

3 maja 1791 roku uchwalono  naszą konstytucję,  wykorzystano nieobecność posłów opozycji  przeciwnych reformom ,by uchwalić  nowoczesną ustawę.

Autorami tego politycznego dzieła byli zwolennicy reform w osobach : króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego ,Hugona Kołłątaja ,Stanisława Małachowskiego ,Juliana Ursyna Niemcewicza ,Adama  Stanisława Krasińskiego.

Najważniejsze postanowienia konstytucji:

 -  zmiana ustroju państwowego na monarchię konstytucyjną ,

 - ustanowienie katolicyzmu   religią panującą przy jednoczesnym zachowaniu  tolerancji i wolności religijnej,

- zniesienie liberum veto ,wprowadzenie głosowania większością głosów,

-zniesienie wolnej elekcji ,tron miał być dziedziczny ,

- wprowadzono trójpodział władzy zgodnie z zasadą Monteskiusza( ustawodawcza -sejm ,wykonawcza -król i Straż Praw, sądownicza – niezawisłe sądy),

- zniesienie podziału na Polskę i Litwę -jedno państwo Rzeczpospolita Polska,

-ograniczono prawa polityczne szlachty ,

- chłopi mieli w przyszłości być objęci ochroną prawną,

-wprowadzono  obowiązek  zwoływania sejmu co 2 lata,

-co 25 lat miał zbierać się sejm konstytucyjny – miał on za zadanie zmiany w ustawie zasadniczej

- zakazano zawiązywania konfederacji.

 

Uczniowie klas VI przygotowali projekty okazjonalnych gazetek  z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w formie rysunku, wierszyka lub notatki historycznej. 

 

Data dodania: 2021-04-30 22:02:59
Data edycji: 2021-04-30 22:13:56
Ilość wyświetleń: 269

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej