Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog

W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów oraz wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych , w szkole zatrudniony jest pedagog. Do zadań pedagoga szkolnego należy przede wszystkim:

 

- dokonywanie diagnozy środowiska uczniów szkoły pod  kątem potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów wychowawczych oraz podejmowanie działań dążących do ich wyeliminowania,

- wspieranie wychowawców klas i innych nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

- wspieranie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem oraz dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi,

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole,

- praca indywidualna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych,

- organizowanie oddziaływań wspierających dzieci i młodzież z deficytami intelektualnymi lub zdrowotnymi,

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolinie, Sądem Rodzinnym w Świnoujściu oraz innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowanie, nauczanie i opiekę.

 

KONTAKT : Mirosław Bursa, tel. 509570951

Data dodania: 2020-03-01 20:34:50
Ilość wyświetleń: 336

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej