Czcionka:

A+A-

Kontrast:

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII

REGULAMIN VI  POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Nie palę – wybieram zdrowie”

 

1.ORGANIZATOR KONKURSU:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim

 

2.ADRESACI KONKURSU:

 

Uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII.

 

3. CELE KONKURSU:

 

 1. szerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości nikotynizmu;
 2. aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i korzystania z różnych źródeł wiedzy;
 3. zapoznanie uczniów z profilaktyką uzależnień;
 4. promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej;
 5. poszerzenie wiedzy dotyczącej szkodliwości palenia papierosów.

 

4. PRZEDMIOT KONKURSU:

 

Prace plastyczne w formie plakatu nie powinny być mniejsze niż format A4 i nie większe niż format A1. Technika pracy dowolna. Pracę należy  zeskanować lub zrobić jej zdjęcie i przesłać  na adres:   anna.mackiewicz@sp1.com.pl. 

Szkolna komisja konkursowa w składzie której będą wychowawcy świetlicy i nauczyciel plastyki przeprowadzi  weryfikację zgodności z niniejszym regulaminem i dokona wyboru trzech najciekawszych prac. Każdy plik z pracą powinien zostać oznakowany: imieniem i nazwiskiem autora

 

5. CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Termin doręczenia prac do szkoły upływa 25 maja 2020 roku, o godzinie 15.00.

 

6. ZAKRES TEMATYCZNY:

 

 1. wpływ palenia papierosów na zdrowie człowieka;
 2. aktywność fizyczna alternatywą dla młodego człowieka w dobie uzależnień.
 3. postawa asertywna w stosunku do nałogu nikotynizmu.

 

7. SPOSÓB ZGŁASZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

Każda szkoła może zgłosić 3 prace konkursowe. Prace na konkurs należy przesłać elektronicznie na adres anna.mackiewicz@sp1.co.pl , załączając skan podpisanej „Zgody przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia” zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż trzy osoby. W komisji nie może zasiadać osoba powiązana z uczniami biorącymi udział w Konkursie.

9. ZASADY OCENY

 

Komisja konkursowa wybierze laureatów, zwracając uwagę na:

 • poziom artystyczny pracy,
 • innowacyjność i kreatywność,
 • zastosowaną technikę,
 • zawarcie elementów moralizujących, przesłania,
 • zgodność pracy z tematem konkursu

10.  ZASADY NAGRADZANIA

 

W konkursie zostaną przyznane nagrody główne I, II i III miejsce.

 

11.  LICZBA I RODZAJ NAGRÓD

 

Dla uczestników konkursu:

 

I – miejsce – dyplom i nagrody rzeczowe

II – miejsce – dyplom i nagrody rzeczowe

III – miejsce – dyplom i nagrody rzeczowe

 

12. Załączniki:

 

Załącznik nr 1 „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie” wraz z „Klauzulą informacyjną o przestrzeganiu danych osobowych”.

 

13.  POZOSTAŁE USTALENIA

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 2 czerwca 2020 r. na stronie Internetowej PSSE
w Kamieniu Pomorskim, ponadto do szkół biorących udział w konkursie zostanie wystosowane pismo informujące o wynikach konkursu.

 

Data dodania: 2020-05-11 13:05:28
Data edycji: 2020-05-11 19:08:28
Ilość wyświetleń: 533

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej