Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH OD 4 MAJA 2020 R. -                                                                                                     BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH

Z boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 będzie można korzystać od 4 maja 2020 r. zgodnie z takimi zasadami:

 1. Boiska będą dostępne w godzinach od  12:00 do 20:00   (uczniowie do 13 roku życia docierają i wracają pod opieką dorosłego opiekuna);
 2. Jednocześnie na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób;
 3. W godzinach od 12:00 do 14:30 pierwszeństwo do korzystania z boisk mają dzieci w wieku szkolnym;
 4. Korzystający z boisk prowadzą treningi indywidualne – z zachowaniem dystansu społecznego (minimum 2 metry);
 5. Opiekun boiska ustala limit czasowy dla poszczególnych grup;
 6. Przebywający na boiskach korzystają z osobistego sprzętu treningowego;
 7. Nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wyznaczonym WC);
 8. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt;
 9. Między kolejnymi grupami musi być zachowany bufor 15 minutowy lub ograniczenie kontaktów między zmieniającymi się uczestnikami;
 10. Kolejni uczestnicy oczekują na wejście na boisko przed obiektem (przed bramą wjazdową do szkoły);
 11. Obowiązuje noszenie maseczki i rękawiczek jednorazowych w drodze na obiekt sportowy i w trakcie przebywania w jego obrębie (na boisku nie ma obowiązku zasłaniania twarzy);
 12. Prowadzona będzie weryfikacja uczestników;
 13. Można ustalać z administratorami obiektów sportowych godziny korzystania i sprawdzać dostępność boisk - tel: 913229045;  e-mail: orlik.miedzyzdroje@op.pl;
 14. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Informuję, że jest możliwość doprecyzowania ww. zasad, zgodnie z potrzebami korzystających i wymogami sanitarnymi.

 

                                                                                          Iwona Banachowicz, dyr. SP1

 

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BOISK SZKOLNYCH

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17

GODZ.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZ.

BOISKO 1

BOISKO 2

BOISKO 1

BOISKO 2

BOISKO 1

BOISKO 2

BOISKO 1

BOISKO 2

BOISKO 1

BOISKO 2

BOISKO 1

BOISKO 2


12:00-14:45

orlik dla uczniów


AD.SP1

boisko dla uczniów

WF.SP1

orlik dla uczniów


AD.SP1

boisko dla uczniów

WF.SP1

orlik dla uczniów


AD.SP1

boisko dla uczniów

WF.SP1

orlik dla uczniów


AD.SP1

boisko dla uczniów

WF.SP1

orlik dla uczniów


AD.SP1

boisko dla uczniów

WF.SP1

BOISKA DLA UCZNIÓW                                  I MIESZKAŃCÓW

ANIMATOR SP1

BOISKA DLA UCZNIÓW

I MIESZ-

KAŃCÓW 


               ANIMA-                  TOR SP1


12:00-14:0015:00-17:00

15:00-16:00

BOISKA DLA UCZNIÓW                  I MIESZKAŃCÓW

AD.SP1

BOISKA DLA UCZNIÓW                                                  I MIESZKAŃCÓW

Animator SP1

BOISKA DLA UCZNIÓW                                  I MIESZKAŃCÓW

ANIMATOR SP1

BOISKA DLA UCZNIÓW                                  I MIESZKAŃCÓW

ANIMATOR SP1

BOISKA DLA UCZNIÓW                                I MIESZKAŃCÓW

AD.SP1

trening

APRCR

 

16:00-17:00

FALA

trener

boisko dla mieszk.

AD.SP1

trening

APRCR

boisko dla mieszk.

AD.SP1

Trening 

FALA

trener

boisko dla mieszk.

AD.SP1

trening

APRCR

 

17:15-18:15

Trening 

FALA

trener

boisko dla mieszk.

AD.SP1

FALA trener

Boisko dla mieszk.

AD.SP1

trening

APRCR

boisko dla mieszk.

AD.SP1

Trening 

FALA

trener

boisko dla mieszk.

AD.SP1

trening

APRCR

 

18:30-19:30

Trening 

FALA

trener

     

BOISKA DLA UCZNIÓW                                  I MIESZKAŃCÓW

ANIMATOR SP1

Trening 

FALA

trener

         

19:45-20:45

Trening 

FALA

trener

         

Trening 

FALA

trener

         

LEKENDA: AD.SP1 – administrator z SP1; WF.SP1-nauczyciel w-f SP1; ANIMATOR – p. J. Rączewski moderuje wszystkie aktywności na boiskach; trener-trener klubu FALA.

Data dodania: 2020-05-04 17:56:26
Data edycji: 2020-05-13 20:45:44
Ilość wyświetleń: 405

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Całe życie jest szkołą"

Jan Amos KomeńsKi
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej