SALKA RELAKSACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIĘDZYZDROJACH

W BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33

 

 

Już od kilku dni uczniowie SP1 odbywają zajęcia w salce relaksacyjnej. Salka wyposażona jest w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, relaksacyjnych oraz zabaw ruchowych.

Nauczyciele przeprowadzają tam zajęcia plastyczne z elementami arterapii, wyciszające i lekcje wychowawcze.

Salka świetnie nadaje się do przeprowadzania pogadanek z uczniami, ćwiczeń kształtujących  relacje rówieśnicze, zajęć profilaktycznych, a także prowadzenia spotkań z elementami muzykoterapii.

Powstała ona przy wsparciu Rady Rodziców przy Szkole oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nad projektem i wyposażeniem czuwała Pani Anna Mackiewicz, a pomocą wspomogli ją pracownicy SP1.

Powstanie takiego miejsca w szkole podniesie atrakcyjność i różnorodność zajęć.

 

SALKA RELAKSACYJNA REGULAMIN KORZYSTANIA