Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w świątecznej wideokonferencji ze szkołą z Dublina. Uczniowie pod kierunkiem i przy akompaniamencie p. P. Frysiaka zaśpiewali Feliz Navidad oraz inne kolędy i piosenki świąteczne. Dzieci złożyły sobie życzenia i zadały kilka pytań.

22-26 października 2018 roku odbyło się spotkanie projektowe w Polsce, w związku z realizowanym projektem Erasmus+ „HEI! Our STEAMM Journey Across Europe”. Do Międzyzdrojów przyjechali goście z Francji, Włoch, Cypru oraz z dwóch szkół w Irlandii. Była to wspaniała okazja, żeby przybliżyć im uroki wyspy Wolin, polską kulturę oraz kuchnię J.

W trakcie wizyty, odbył się szereg spotkań mających na celu podsumowanie dotychczasowych działań, omówienie i zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć, m.in. ustalenie terminów świątecznych wideokonferencji oraz poznanie szczegółów dotyczących zbliżających się spotkań na Sycylii i w Dublinie.

Szkoła koordynująca przywiozła dla każdego z partnerów egzemplarz książki, która powstała w wyniku wielotygodniowych prac, rozpoczętych jeszcze w maju, a mających na celu poznanie przez uczniów flory, fauny i geografii swojej wyspy. Uczniowie brali udział w prelekcjach, warsztatach, prowadzili doświadczenia, pisali referaty, tworzyli gazetki oraz broszurki – każdy na miarę swoich możliwości, zależnie od wieku. Podsumowaniem podjętych działań jest wspólna książka, zawierająca informacje dotyczące każdej z wysp biorących udział w projekcie, a która w wersji papierowej dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Zgodnie z założeniami projektu, goście poznali lepiej florę, faunę i geografię wyspy Wolin dzięki pieszym wycieczkom krajoznawczym do Wolińskiego Parku Narodowego, na Kawczą Górę, do Rezerwatu Żubrów oraz Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego. W ramach współpracy z SP1, WPN pomógł nam i p. A. Bednarczyk-Szczuraszek poprzez zorganizowanie dla gości wspaniałych warsztatów z mikroskopowania. Kolejne warsztaty, dotyczące zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu nauk przyrodniczych,  poprowadzone zostały przez p. I. Ośkę oraz dwie uczennice klasy 7A, Nadię Kastrau i Natalię Kazaniecką. Goście nauczyli się używać Kahoot, Quizizz i Plickers.

W środę, nauczyciele ze szkół partnerskich mieli okazję zwiedzić również Szczecin. Udali się do Muzeum Technologii i Transportu, Filharmonii oraz Centrum Dialogu Przełomy. Spacer Wałami Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, katedra oraz stare miasto również zrobiły wrażenie.

W czwartek, goście uczestniczyli w przygotowanych przez p. S. Mazura bardzo ciekawych warsztatach dotyczących nauczania matematyki. Również podczas tych zajęć niezbędne okazały się najnowsze technologie, m.in. Learning Apps. Następnie, nasi partnerzy przygotowali dla uczniów stoiska, mające na celu przybliżenie im swoich krajów i wysp, szczególnie ich flory, fauny i geografii. Poza plakatami, książkami, ulotkami i filmikami, nie zabrakło również drobnych upominków i typowych słodyczy. Uczniowie SP1 mieli okazję porozmawiać z nauczycielami z państw biorących udział w projekcie i zadać im pytania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni!

Uwieńczeniem wizyty była pożegnalna kolacja i wspaniały Talent Show w Międzynarodowym Domu Kultury. Uczniowie, pod kierunkiem p. M. Karpowicz, przygotowali cudowne występy na bardzo wysokim poziomie, które zachwyciły naszych gości.

 

   W ramach realizacji zadań projektu ERASMUS + „HE! OUR STEAMM ACROSS EUROPE” uczniowie klasy 2a i 2b poznawali geografię oraz roślinność wyspy Wolin. Zajęcia przyrodnicze odbywały się w terenie i w klasie przy współpracy Wolińskiego Parku Narodowego. Niektóre zajęcia realizowane były w grupie, inne natomiast samodzielnie przez uczniów. Te drugie miały charakter misji przyrodniczej. Podczas realizacji zadań uczniowie przeprowadzali różnego rodzaju doświadczenia m.in. poznawali zapachy lasu, poszukiwali kolorów natury, obserwowali fazy wzrostu roślin, badali korę drzew, mierzyli i porównywali obwody drzew.

    Kolejnym etapem misji było poszukiwanie przez uczniów wspólnie z rodzicami wybranych roślin, według zagadek zawartych w notesie botanika .Jednym z zadań było także sfotografowanie rośli wokół swojego domu. Ze zgromadzonych zdjęć powstała gazetka szkolna. Kolejnym etapem programu będzie poznanie zwierząt wyspy Wolin. Z niecierpliwością czekamy na kolejne działania.

Anna Marszał i Edyta Mittelstadt

W ramach działań związanych z realizacją projektu Erasmus+ „HEI! Our STEAMM Journey Across Europe”, 10 października 2018 roku, uczniowie klas VI i VII, wraz z p. I. Banachowicz, wzięli udział w zajęciach przyrodniczych dotyczących bioróżnorodności, zorganizowanych przez pracownika Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, dr Mariusza Samołyka. Uczniowie badali bioróżnorodność na trzech odcinkach, zaczynając od szkoły, kończąc na Białej Górze. Dzieci obserwowały, robiły zdjęcia i zapisywały wyniki swoich badań. 
Jednym z głównych celów STEAMM jest poznanie i docenienie piękna naszych wysp. W związku z tym, uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem p. A. Nogali, napisali artykuł dotyczący flory, fauny i geografii Wyspy Wolin.
Przeprowadzone doświadczenie oraz artykuł stanowią część publikacji, przygotowanej przez szkołę partnerską w Dublinie, która zawiera informacje na temat flory, fauny i geografii wysp biorących udział w projekcie oraz opisy wykonanych doświadczeń, które mogą również zostać przeprowadzone w szkołach partnerskich. Książka dostępna jest w szkolnej bibliotece, w dziale przeznaczonym dla materiałów pochodzących z realizowanych projektów Comenius i Erasmus+. ZDJĘCIA
Koordynator, Iwona Ośka 

 

LINK