W ramach realizacji zadań projektu ERASMUS + „HE! OUR STEAMM ACROSS EUROPE” uczniowie klasy 2a i 2b poznawali geografię oraz roślinność wyspy Wolin. Zajęcia przyrodnicze odbywały się w terenie i w klasie przy współpracy Wolińskiego Parku Narodowego. Niektóre zajęcia realizowane były w grupie, inne natomiast samodzielnie przez uczniów. Te drugie miały charakter misji przyrodniczej. Podczas realizacji zadań uczniowie przeprowadzali różnego rodzaju doświadczenia m.in. poznawali zapachy lasu, poszukiwali kolorów natury, obserwowali fazy wzrostu roślin, badali korę drzew, mierzyli i porównywali obwody drzew.

    Kolejnym etapem misji było poszukiwanie przez uczniów wspólnie z rodzicami wybranych roślin, według zagadek zawartych w notesie botanika .Jednym z zadań było także sfotografowanie rośli wokół swojego domu. Ze zgromadzonych zdjęć powstała gazetka szkolna. Kolejnym etapem programu będzie poznanie zwierząt wyspy Wolin. Z niecierpliwością czekamy na kolejne działania.

Anna Marszał i Edyta Mittelstadt

W ramach działań związanych z realizacją projektu Erasmus+ „HEI! Our STEAMM Journey Across Europe”, 10 października 2018 roku, uczniowie klas VI i VII, wraz z p. I. Banachowicz, wzięli udział w zajęciach przyrodniczych dotyczących bioróżnorodności, zorganizowanych przez pracownika Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, dr Mariusza Samołyka. Uczniowie badali bioróżnorodność na trzech odcinkach, zaczynając od szkoły, kończąc na Białej Górze. Dzieci obserwowały, robiły zdjęcia i zapisywały wyniki swoich badań. 
Jednym z głównych celów STEAMM jest poznanie i docenienie piękna naszych wysp. W związku z tym, uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem p. A. Nogali, napisali artykuł dotyczący flory, fauny i geografii Wyspy Wolin.
Przeprowadzone doświadczenie oraz artykuł stanowią część publikacji, przygotowanej przez szkołę partnerską w Dublinie, która zawiera informacje na temat flory, fauny i geografii wysp biorących udział w projekcie oraz opisy wykonanych doświadczeń, które mogą również zostać przeprowadzone w szkołach partnerskich. Książka dostępna jest w szkolnej bibliotece, w dziale przeznaczonym dla materiałów pochodzących z realizowanych projektów Comenius i Erasmus+. ZDJĘCIA
Koordynator, Iwona Ośka